Ημερομηνία /
Date
Όνομα Σκάφους /
Yacht Name
Αρ. Ιστίου /
Sail Number
Κυβερνήτης /
Skipper
Αποβιβαζόμενος/η /
Disembarking Crew
Επιβιβαζόμενου/ης /
Embarking Crew
Αρ. Μητρώου /
HSF ID
Kατάσταση Αίτησης /
Status
Αιτιολογία /
Reasons

13/07/2023

ΟΥΣΥΡΑ

GRE-49128

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 14000

Απορρίφθηκε / Not Approved

Λάθος Αρ. Μητρώου ΕΙΟ

20/07/2023

Pega

GRE 970

Σουβαλτζής Δημήτρης

Αλεβιζάκης Δημήτριος

Εγκρίθηκε / Approved

23/07/2023

OUSYRA

GRE-49128

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ 39226

Εγκρίθηκε / Approved

23/07/2023

OUSYRA

GRE-49128

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ ΓΑΔ 38638

Εγκρίθηκε / Approved

23/07/2023

OUSYRA

GRE-49128

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ 38653

Εγκρίθηκε / Approved

23/07/2023

OUSYRA

GRE-49128

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ ΒΑΣΑΛΟΥ 39400

Εγκρίθηκε / Approved

23/07/2023

OUSYRA

GRE-49128

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ 25458

Εγκρίθηκε / Approved

23/07/2023

OUSYRA

GRE-49128

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΛΕΥΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 38648

Εγκρίθηκε / Approved

24/07/2023

Pega

GRE 970

Σουβαλτζής Δημήτρης

Αλεβιζάκης Δημήτριος 26576

Εγκρίθηκε / Approved

27/07/2023

Water Gipsy

HR4295

ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Τσαβιδης 33865

Εγκρίθηκε / Approved