Διοργανωτής

Με την Συνεργασία

Χορηγός

Υποστηρικτές

Χορηγοί Επικοινωνίας

Συνεργάτες Πράσινων Ενεργειών

Υποστηρικτής Τεχνολογίας

Υποστήριξη Επικοινωνίας & Διοργάνωσης

Χορηγός Διαδικτύου

Επίσημος Φωτογράφος

Προμηθευτές Υλικού