Συντονιστής Marketing & Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος
(Paralos Events & Design)