Υποβολή Ερωτήματος / Question to Officials
Ερώτημα προς τις Επιτροπές του αγώνα / Submit a question to Officials of the regatta

  Aίτηση Ακρόασης / Hearing Request
  Αίτηση Ακρόασης / Hearing Request
  Maximum upload size: 33.55MB
  Αλλαγή Πληρώματος / Crew Substitution
  Δήλωση Αλλαγής Πληρώματος / Crew Substitution
  Αλλαγή Εξοπλισμού / Equipment Substitution
  Αλλαγή Εξοπλισμού / Equipment Substitution