Πληροφορίες & όροι χρήσης για τα δεδομένα που συλλέγουμε

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του Ομίλου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η επίσκεψη / χρήση του ιστότοπου σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του aegeanrally.gr και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο aegeanrally.gr ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο aegeanrally.gr έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Δεδομένα που συλλέγουμε:

Οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου επισκέπτεται το aegeanrally.gr , δεν απαιτείται να υποβάλει προσωπικά στοιχεία για να χρησιμοποιήσει τον δικτυακό τόπο.

Ο ΠΟΙΑΘ δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που θα λάβει κατόπιν σαφούς ενημέρωσης και συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων, για συγκεκριμένο σκοπό, με συγκεκριμένη διάρκεια και με ασφάλεια.

Σκοπός συλλογής δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στον ΠΟΙΑΘ περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια και τη λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον όμιλο, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της μεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης. Δηλαδή για να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες (εγγραφή στην σχολή, συμμετοχή σε αγώνα, χρησιμοποίηση χώρου εκδηλώσεων κτλ) και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας με τον χρήστη ώστε να εξυπηρετείται σωστά και να ενημερώνεται για οτιδήποτε τον αφορά.

Όταν ο χρήστης στέλνει στον ΠΟΙΑΘ ένα ερώτημα ή αίτημα μέσω διαδικτύου (email ή φόρμα επικοινωνίας), του γίνεται άμεσα γνωστό και ζητείται η συναίνεσή του στο γεγονός ότι όποια πληροφορία παρέχει, χρησιμοποιείται από τον Όμιλο για να απαντήσει ηλεκτρονικά στην ερώτησή του.

Χρόνος τήρησης Δεδομένων:

Τα προσωπικά στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του ΠΟΙΑΘ και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης με τον ΠΟΙΑΘ ή εφ΄όσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον χρήστη.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων:

Ο ΠΟΙΑΘ, στα πλαίσια λειτουργίας του δικτυακού του τόπου δηλώνει ρητώς ότι τα δεδομένα οιασδήποτε μορφής, τα οποία συλλέγονται μέσα από τον παρόντα δικτυακό τόπο είναι απολύτως εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να πωληθούν, ενοικιασθούν, μεταβιβασθούν ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για οποιονδήποτε λόγο. Ο ΠΟΙΑΘ δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή άλλων στοιχείων των χρηστών του.

Ο ΠΟΙΑΘ θεωρεί απόρρητα τα αιτήματα που συμπληρώνουν οι χρήστες του και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνουν διαμέσω των υπηρεσιών του και δε μεταβιβάζει το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό του ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι τον θίγει ή συνδέεται με παράνομες ενέργειες.Αν κάποιος πελάτης ή χρήστης δηλώσει ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνει πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε νόμιμης έρευνας τυχόν διαταχθεί.

Ρυθμίσεις cookies για πλοηγούς & συσκευές

Για να διαχειριστείτε τα cookies σας, παρακαλούμε επιλέξτε τον browser σας από την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες: